Game 27604

bot1 Mac Chapman : : lines.py
bot2 Ronan Murphy : : loser.py
Result bot1 won
Moves 30101000101
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
...X...
.......
.......
.......
.......
.......
O..X...
.......
.......
.......
.......
.......
OX.X...
.......
.......
.......
.......
O......
OX.X...
.......
.......
.......
.......
OX.....
OX.X...
.......
.......
.......
O......
OX.....
OX.X...
.......
.......
X......
O......
OX.....
OX.X...
.......
O......
X......
O......
OX.....
OX.X...
.......
O......
X......
OX.....
OX.....
OX.X...
O......
O......
X......
OX.....
OX.....
OX.X...
O......
O......
XX.....
OX.....
OX.....
OX.X...